Hoe ga je het best met vuurwerk om?

Vuurwerk afsteken is een leuke activiteit met Oudjaar. Vuurwerk maakt ons blij met de regenboog aan kleuren en het veelbelovende geknetter hoog in de lucht. Maar… vuurwerk afsteken gaat ook gepaard met de nodige portie veiligheid. Wist je namelijk dat er elk jaar een heleboel ongelukken gebeuren door een verkeerd gebruik ervan? Daarom hieronder verdere informatie over vuurwerk!

Vuurwerk in allerlei soorten en afmetingen

Vuurwerk bestaat in diverse types. Zo heb je pijlen, rotjes, voetzoekers, fonteinen en ga zo maar verder. Wat ze echter allemaal gemeenschappelijk hebben, is hun inhoud: buskruit. Buskruit is een mix van drie elementen: zwavel, houtskool en kaliumnitraat of salpeter. Het buskruit zit steeds in een afgesloten tube, dat ontploft als je het aansteekt.

Er bestaat echter ook nog zoiets als siervuurwerk. Hierin zit niet alleen buskruit, maar ook nog bepaalde elementen, dewelke zorgen voor prachtige effecten. Licht, geluid en rook: ze worden allemaal aangewend. Wist je bijvoorbeeld dat een mix van houtskool en ijzervijlsel voor een goudkleurige vonkenregen zorgt? Of dat de stof strontium zorgt voor rood licht en de stof barium voor groen licht? De stof koperoxide garandeert dan weer een blauwe kleur.

Enkele wist-je-datjes over vuurwerk

Vuurwerk is extreem gevaarlijk. Het is lang niet zoiets als een pop of een bal, dat hoogstens een raam aan diggelen kan slagen. Integendeel, vuurwerk is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Je moet weten hoe vuurwerk in elkaar steekt, hoe je het veilig kan afsteken en welke veiligheidsmaatregelen je allemaal moet treffen vooraleer je overgaat tot het afsteken ervan.

Elk jaar opnieuw krijgen we te horen van diverse nieuwslezers dat er mensen zijn overleden of dat er personen zijn die vreselijke verwondingen hebben opgelopen. Zo zijn er jaarlijks honderden jongeren die door vuurwerk gewond zijn geraakt. Het resultaat? Het verlies van één of meerdere vingers en/of ogen. En dan gaat het over vaak één vuurpijl, je kan je dan wel voorstellen wat een ramp het in 2000 in Enschede was tijdens de vuurwerkramp.

Vuurwerk veilig afsteken, hoe doe je dat?

Vraag allereerst in de winkel waar je je vuurwerk aanschaft om raad. Meestal zit er ook een handleiding bij je vuurwerk inbegrepen, maar extra advies kan nooit kwaad. Dan is het een must om niet zelf aan het experimenteren te gaan met het aangeschafte vuurwerk. Maak het bijvoorbeeld nooit open en ga niet frutselen met de lont of met de inhoud. Steek het vuurwerk verder ook niet zo maar los in een broek- of jaszak en zorg ervoor dat, wanneer je je vuurwerk gaat afsteken, je kleding aanhebt, dat tegen een vonkje kan. Vermijd met andere woorden nylon!

Verder zijn er nog de volgende universele tips en tricks:

  • Zorg ervoor dat vuurwerkpotten geklemd staan tussen twee stenen
  • Zet siervuurwerk stevig vast (pijlen bijvoorbeeld in een fles, die tot de helft gevuld is met zand)
  • Steek vuurwerk niet af uit je hand
  • Steek vuurwerk dat weigert af te gaan (ook wel weigeraars genoemd) niet opnieuw aan
  • Steek vuurwerk nooit aan met een lucifer of aansteker, maar met een sigaret, sigaar of aansteeklont
  • Zorg ervoor dat toeschouwers een afstand bewaren van minimum zes meter!!